مناسبت ها  
     
 
حدیث روز  
     
 
سخن مدیر   
کسی که دیروز  را خوب بشناسد امروز را خوب می بیند  کسی که دیروز را خوب بشناسد و امروز را خوب ببیند آینده  را خوب خواهد ساخت.
     
 
درج مطلب  
 
     
 
درج مطلب  

 

نتایج کنکور سراسری موسسات و آموزشی عالی مرکز آموزشی فرزانگان چهاردانگه

(سال تحصیلی 93-92)

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

رشته / دانشگاه

1

فاطمه میرزا حسینی

علوم تجربی

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران

2

آفرین حق پرست

علوم تجربی

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران

3

مژگان قاید رحمتی

علوم تجربی

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران

4

لیلا رضایی

علوم تجربی

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران

5

زهرا صباحی

علوم تجربی

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران

6

فاطمه کاظمی

علوم تجربی

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي

7

مرضیه غندالی

علوم تجربی

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران

8

آرزو میرزایی

علوم تجربی

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران

9

بهاره آذری ها

علوم تجربی

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي

10

صبا محمد حسن زاده

علوم تجربی

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي

11

فاطمه وظیفه

علوم تجربی

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي

12

زهرا افرا سیابی

علوم تجربی

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران

13

آرزو قاسم زاده

علوم تجربی

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران

14

فاطمه حسینخانی

علوم تجربی

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايران

15

فاطمه شکوهی نیا

ریاضی فیزیک

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي شريف

16

مهسا کاشفی

ریاضی فیزیک

مهندسي برق -دانشگاه تهران

17

سمیه بشارت

ریاضی فیزیک

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران

18

نفیسه آغوئی

ریاضی فیزیک

مهندسي صنايع -دانشگاه تهران

19

زهرا خانجانی

ریاضی فیزیک

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه تهران

20

فائزه سمنانی

ریاضی فیزیک

مهندسي مواد-دانشگاه تهران

21

فائزه عسکری

ریاضی فیزیک

مهندسي پليمر-دانشگاه تهران

22

سارا دهقان

ریاضی فیزیک

مهندسي شيمي -دانشگاه تهران

23

فائزه سمنانی

ریاضی فیزیک

مهندسي مواد-دانشگاه تهران

24

سمیرا قاسمی

ریاضی فیزیک

مهندسي صنايع -دانشگاه صنعتي اميركبير

25

سیده نرگس حسینی

ریاضی فیزیک

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير

26

سارا واسعی

ریاضی فیزیک

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير

27

الناز سادات کاظمی

ریاضی فیزیک

مهندسي مواد-دانشگاه صنعتي اميركبير

28

ساناز ولی زاده

ریاضی فیزیک

مهندسي پزشكي -دانشگاه صنعتي اميركبير

29

فائزه محمودی

ریاضی فیزیک

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي اميركبير

30

پریسا مظفری

ریاضی فیزیک

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصیر

31

فائزه حمزوی

ریاضی فیزیک

مهندسي كامپيوتر-دانشگاه صنعتي خواجه نصير

32

غزاله رستمی

ریاضی فیزیک

علوم كامپيوتر-دانشگاه تهران

33

عزیز محمد لو  فاطمه

ریاضی فیزیک

علوم كامپيوتر-دانشگاه الزهرا/س

34

فاطمه ابراهیم زاده

علوم تجربی

بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

35

 زینب السادات موسوی

علوم تجربی

بیوتکنولوژی دانشگاه الزهرا (س)

36

 مهسا سراج

علوم تجربی

شيمي -دانشگاه صنعتي شريف -تهران

37

سما بخشی

علوم تجربی

روانشناسي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران

38

فائزه عسگر نژاد

علوم تجربی

روان شناسی بالینی الزهرا

39

غزاله صمد زاده

علوم تجربی

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران

40

سحر احمدیان

علوم تجربی

علوم ازمايشگاهي -دانشگاه علوم پزشكي تهران

41

الهام بریجانی

علوم تجربی

رادیولوژی دانشگاه تهران تهران

42

زهرا شیخی

علوم تجربی

تكنولوژي پرتودرماني /راديوتراپي /-دانشگاه علوم پزشكي بابل

43

فریبا فتاح

علوم تجربی

مامايي -دانشگاه علوم پزشكي ايران

44

زینب امیری

علوم تجربی

پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران- بين المللی

45

مریم نبی الهی

علوم تجربی

دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي تهران- بين المللی

46

مه سیما خاکپاش

علوم تجربی

داروسازي -دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي- بين المللی

47

پریسا اصلانی

علوم تجربی

اعضاي مصنوعي -دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي -تهران

48

 محبوبه صالحی

علوم تجربی

دامپزشكي -دانشگاه تهران

49

الهام سادات جعفری

علوم تجربی

علوم اقتصادي -دانشگاه شهيدبهشتي -تهران

50

سحر قاضی

علوم تجربی

علوم تربيتي -دانشگاه فرهنگيان تربيت معلم

51

زهرا دانا

علوم تجربی

اتاق عمل -دانشگاه علوم پزشكي ايران

52

فائزه فضل الهی

علوم تجربی

اتاق عمل دانشگاه کرج

53

 پریسا آقایی

علوم تجربی

شیمی دانشگاه خوارزمی تهران

54

مریم مقدم

علوم تجربی

مدیریت مالی دانشگاه تهران

55

فرشته رجایی

علوم تجربی

مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

56

مینا غلامی

علوم تجربی

مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

57

فاطمه عباسی

ریاضی فیزیک

مهندسي صنايع -دانشگاه علم وهنر

58

رضوان محسنی

ریاضی فیزیک

معماري داخلي -دانشگاه علم وفرهنگ

 

 

     
 
درج مطلب  
 
     
 
درج مطلب  
 
نتایج سی و دومین مسابقات استانی قرآن ،  نماز و عترت  مسابقات استانی
ردیف
نام و نام خانوادگی
پایه
رتبه - رشته
1
نیلوفر مرادی
دوم
اول -تفسیر
2
سیده لیلا میر طاهری
سوم
اول- تفسیر
3
محدثه عاشوری
هفتم
اول - تفسیر
5
فاطمه خدادادی  
هفتم
اول - احکام
 
نتایج سی و دومین مسابقات استانی قرآن ،  نماز و عترت شهرستانهای استان تهران
ریف
نام و نام خانوادگی
پایه
رتبه
1
فاطمه آزاد واری
هفتم
سوم
2
حسانه پور حسین
سوم دبیرستان
دوم
3
فاطمه زرین گل
هفتم
سوم
4
 محدثه آغویی
اول
چهارم
5
رقیه نصرتی
نهم
چهارم
6
محدثه آغویی
اول
چهارم
7
زهرا شکری مقدم
دوم
چهارم
8
مطهره یوسقی
هفتم
پنجم
9
مرضیه خدادای
نهم
پنجم
         
 
 نتایج مسابقات نقاشی و انشاء نویسی زکات
مهرناز اسدنژاد
دانش  آموزان منتخب پیشتازان و فرزانگان منطقه چهاردانگه
تاراکاشفی
المپیاد خواندن منطقه و استانی
سارا شاه عباسی
اسامی برگزیدگان مسابقات قرآنی منطقه
ردیف
نام و نام خانوادگی
پایه
رشته
رتبه
1
فاطمه آزادواری
هفتم
حفظ
اول
2
محدثه پورگر
نهم
قرائت
اول
3
زهرا نقی زاده
هفتم
قرائت
اول
4
زهرا رحیمی
نهم
مفاهیم
اول
5
زهرا افراسیابی
چهارم
مفاهیم
سوم
6
نیلوفر نوحی
سوم
احکام
اول
7
حسانه پور حسین
سوم
قرائت
اول
8
محدثه عاشوری
هفتم
مفاهیم
اول
9
نیلوفر مرادی
دوم
مفاهیم
اول
10
نرگس عباسی
اول
مفاهیم
اول
11
زهرا صباحی
چهارم
مفاهیم
دوم
12
مریم علومی
نهم
حفظ
دوم
13
زهرا رحیمی
نهم
حفظ
سوم
14
سیده لیلا میر طاهری
سوم
مفاهیم
اول
15
پریسا دلیر
سوم
نهج البلاغه
اول
16
فاطمه هزار خانی
اول
نهج البلاغه
اول
17
فاطمه غلامی
نهم
نهج البلاغه
اول
18
شقایق معینی
نهم
انشاء نماز
اول
19
محدته مددی
اول
انشاء نماز
دوم
20
مونا نوری
دوم
انشاء نماز
اول
21
محدثه اغویی خواه
اول
صحیفه
اول
22
فائزه غنیمت
سوم
انشاء نماز
اول
23
مطهره یوسفی
هفتم
انشاء نماز
اول
24
زهرا رجب زاده
سوم
صحیفه
دوم
25
فاطمه زرین گل
هفتم
صحیفه
اول
26
رقیه نصرتی
نهم
صحیفه
اول
27
زهرا پیرایش
دوم
قرائت
دوم
28
فاطمه سادات موسوی
اول
حفظ
دوم
29
سحر گوهری
سوم
حفظ
دوم
30
فاطمه میرزا آقایی
دوم
حفظ
دوم
31
زهرا شکری مقدم
دوم
احکام
اول
 
برگزیدگان جشنواره فرهنگی و هنری مسابقات کشوری
محدثه آغویی خواه    پایه اول     رتبه اول    کارهای دستی
برگزیدگان مسابقات قرانی سمپاد
ردیف
نام و نام خانوادگی
پایه
رشته
رتبه
1
زهرا صباحی
سوم
حفظ
اول
2
حسانه پور حسین
دوم
قرائت
اول
3
زهرا جعفری
نهم
قرائت
اول
4
نیلوفر مرادی
اول
مفاهیم
اول
5
فاطمه هزار خانی
نهم
مفاهیم
اول
نتایج مسابقات فرهنگی هنری
ردیف
نام و نام خانوادگی
پایه
رشته
رتبه
1
مهتاب شفیعی
دوم
زغال
اول
2
مهتاب قهرمانی
اول
نقاشی شیشه
اول
3
فائزه غنمیت
سوم
شعر
اول
4
الهه بهشتی
چهارم
شعر 
دوم
5
محدثه عباسی
دوم
مطالعه و تحقیق
اول
6
معصومه نیک نژاد
سوم راهنمایی
نقاشی مداد رنگی
اول
7
فاطمه انگوتی
سوم راهنمایی
نقاشی با مداد رنگی
دوم
8
ملیکا علیزاده
سوم راهنمایی
نقاشی با مداد رنگی
سوم
9
فاطمه بابایی
سوم راهنمایی
طراحی
دوم
10
مونا امیریان
سوم راهنمایی
تصویر سازی
اول
11
سحر مبارکی
سوم راهنمایی
تصویر سازی
دوم
12
پرنیان قاسمی
سوم راهنمایی
تصویر سازی
سوم
13
سمیه پور شهباز
هفتم
عکاسی
اول
14
مطهره یوسفی
هفتم
عکاسی
دوم
15
بهارسالار پور
هفتم
 عکاسی
سوم
16
مطهره یوسفی
هقتم
مطالعه و تحقیق
اول
17
سمیه پورشهباز
هفتم
مطالعه و تحقیق
دوم
18
فاطمه انگوتی
سوم راهنمایی
قالی بافی
دوم
19
درسا سیمیاری
هفتم
نثر کوتاه ادبی
اول
20
فاطمه رنجبری
هفتم
نثر کوتاه ادبی
دوم
21
فاطمه خدادادی
هفتم
نثر کوتاه ادبی
سوم
22
الهام جندقی
هفتم
شعر
اول
23
فاطمه زرین گل
هفتم
شعر
دوم
24
فرناز اسدنژاد
هفتم
داستان نویسی       
اول
25
تارا کاشفی
هفتم
داستان نویسی       
دوم
26
محدثه معینی
سوم راهنمایی
داستان نویسی       
سوم
اسامی دانش آموزان برگزیده حائزه بالاترین امتیاز از درس هایی از قرآن
ردیف
نام و نام خانوادگی
امتیاز
مقطع
1
مهسا داداشی
75
سوم راهنمایی
2
ژاله علیزاده
74
سوم راهنمایی
3
مرضیه سادات طبایی
72.5
سوم راهنمایی
4
محدثه آغویی
87
اول
5
فائزه غنمیت
80.5
سوم
 
 
 
 
     
 
حدیث روز  
     
 
درج مطلب  
متن را وارد نمایید
     
 
اخبار/مقالات  
     
 
درج مطلب  
متن را وارد نمایید
     
 
سایتهای مفید  
     
 
سایتهای مفید  


  •